Revolution Slider Error: Slider with alias busreis-header not found.
Maybe you mean: 'home juist' or 'bowlingavond-1' or 'jeugdbingo-1' or 'jeugdbingo-2' or 'kamperen-1' or 'kamperen-2'
Busreglement2018-08-02T13:30:51+00:00

Busreglement

 • Door het aanschaffen van een plaatsbewijs van de door Willem II of de Supportersclub  Willem II georganiseerde busreizen, gaat men akkoord met het vastgestelde busreglement.
 • Iedere supporter kan conform de richtlijnen van de KNVB worden gefouilleerd door stewards op verboden zaken zoals drank, vuurwerk, (slag)wapens etc. Bovendien kan door de reisleiding controle plaatsvinden op een geldig busbewijs en (seizoen)clubcard cq uitkaart, op zowel de heen- als terugreis.
 • Het is verboden te roken in de bus. Bij een verre uitwedstrijd zal er (mits de tijd het toelaat) een extra stop worden ingelast voor de rokers.
 • Supporters dienen op de terugreis in dezelfde bus en op dezelfde stoel te gaan zitten als op de heenreis.
 • Bij het te laat arriveren bij de vertrek- of aankomstpunten van de bussen, zowel op de heen- als de terugreis zal geen restitutie van betaalde reiskosten plaatsvinden.
 • Supporters met een stadionverbod of onder invloed van drugs of alcoholische drank zal de toegang tot de bus worden geweigerd.
 • Op de heen- en terugreis worden maximaal 4 blikjes bier verkocht per persoon , m.u.v. risicowedstrijden: dan alleen op de terugreis. En uiteraard alleen aan personen van 18 jaar of ouder.
 • Het is verboden elke vorm van alcoholische drank mee te nemen in de bus. Ingenomen drank kunt u bij thuiskomst terugkrijgen.
 • De supporters worden geacht zich te gedragen volgens de normaal geldende waarden en normen en dienen te allen tijde de aanwijzingen van de stewards en/of busbegeleider op te volgen.
 • Een supporter is verplicht zich tijdens de busreis op verzoek van een steward te legitimeren.
 • U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de door u aangerichte schades aan de bus en/of personen en/of goederen. Indien noodzakelijk is Willem II Tilburg BV of de Supportersclub Willem II gerechtigd de benodigde gegevens te verstrekken aan betrokkenen en / of Politie en Justitie.
 • Willem II Tilburg BV en/of de Supportersclub Willem II kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen, vermissingen en schades opgelopen tijdens busreizen.
 • Supporters die zich niet houden aan het busreglement kunnen in de toekomst voor andere reizen worden uitgesloten. Eventuele verdere sancties zijn ter beoordeling van het bestuur van Willem II Tilburg BV en de Supportersclub Willem II.
 •  De bus- toegangskaart is niet overdraagbaar. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de kaart vanaf het moment dat u deze aanschaft.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Willem II Tilburg BV en de Supportersclub Willem II voor eventuele bindende voorwaarden.