Update: Clubraad (notulen online)

//Update: Clubraad (notulen online)

Update: Clubraad (notulen online)

Clubraadvergadering 2-10-2019

Vandaag staat er een artikel in het Brabants Dagblad over de eventuele herbenoeming van Ruud Vreeman in de RvC van Willem II. In datzelfde artikel wordt ook gesproken over de eventuele herbenoeming van Paul Gerritse en Mark Heerkens bij het Stichtingsbestuur. Deze zaken zullen besproken worden in de komende clubraad vergadering. Tijdens onze algemene ledenvergadering hebben onze leden verzocht om meer informatie omtrent datgene wat er besproken wordt in de clubraad. Dit signaal hebben we direct opgepakt en daarom publiceren we nu hier ook de notulen van de laatste clubraad vergadering. De notulen van de vorige clubraadvergadering kun je hier raadplegen Verslag12.06.19. Bij vragen kan een mail gestuurd worden naar info@willem2.org

Hieronder het artikel uit het Brabants Dagblad.

Ruud Vreeman herkiesbaar voor RvC Willem II

Als het aan de Raad van Commissarissen van Willem II ligt blijft Ruud Vreeman nog drie jaar aan. De oud-burgemeester van onder meer Tilburg is voorgedragen voor een tweede ambtstermijn.

Vorig jaar was er rond deze tijd nog flinke deining in de top van Willem II. Het stichtingsbestuur eiste het aftreden van de voltallige Raad van Commissarissen van Willem II, onder meer nadat bekend werd dat algemeen directeur Berry van Gool moest vertrekken.

Voorzitter Jack Buckens en Jan Scheerlinck stapten vorig jaar in augustus op. Later volgde ook Roland Hermans. Die was belast met technische zaken en besloot in het belang van de club om na 4,5 jaar zijn functie neer te leggen. Daarmee keerde de rust terug bij Willem II. Het stichtingsbestuur vroeg, toen de kou uit de lucht was, Jan van der Laak en Vreeman om aan te blijven. Op 1 maart traden Ilse Melis en Meindert van Duijvenbode als nieuwe commissarissen aan.

,,Het stichtingsbestuur heeft me vorig jaar zelf gevraagd om aan te blijven. Daar heb ik ‘ja’ tegen gezegd en met Jan van der Laak de club door een moeilijke periode geloodst. Daar wil ik graag nog een termijn van drie jaar aan toevoegen”, zo verklaarde de inmiddels 71-jarige Vreeman.

RvC vrijwel compleet

Op de portefeuille technische zaken is de Raad van Commissarissen compleet als de Clubraad akkoord gaat. ,,De laatste vacature is het moeilijkst in te vullen. We zoeken iemand met een topsportachtergrond. Daar nemen we tijd voor”, aldus Vreeman. Bij Willem II circuleerden de namen van oud-trainer en speler Wil Swaans en oud-speler Robert Hoofs. Maar het is aan de Raad van Commissarissen om een voordracht te doen.

Bij de vergadering van de clubraad zal ook moeten blijken of voorzitter Paul Gerritse en Mark Heerkens voldoende steun krijgen voor een nieuwe ambtstermijn. Die zijn allebei herkiesbaar en moeten herbenoemd worden. In principe is dat voor drie jaar. Maar mogelijk komt er een reglementswijziging zodat de ambtstermijn niet meer gelijktijdig afloopt. Michiel Sluijmers blijft gewoon deel uitmaken van het stichtingsbestuur. Hij volgde in maart de in 2018 afgetreden Ivo de Brouwer.

2019-09-25T19:31:23+00:00