Aankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op 11 september aanstaande zal de algemene ledenvergadering van de Supportersclub Willem II plaatsvinden. Locatie is Supporterscafé D’n Beitel en de vergadering zal starten om 20.00 uur. Wij nodigen u van harte uit.

Op deze vergadering zijn Barbara Buster (penningmeester) en Henk van Meel (lid) reglementair aftredend. Beiden zijn herkiesbaar.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FacebookTwitterYouTube
Niets van onze website mag worden overgenomen zonder bronvermelding. Foto's niet zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.