Clubraad2018-12-20T15:02:28+00:00

Naast Willem II Tilburg BV bestaat een afzonderlijke Stichting die de aandelen van de club bezit. Deze Stichting geeft certificaten van aandelen met zeggenschapsrechten uit aan direct bij de club betrokken organen en personen die daarmee bepaalde bevoegdheden hebben. Deze achttien certificaathouders zijn verenigd in de Clubraad. Alle leden kunnen maximaal twee termijn van drie jaar door hun achterban worden afgevaardigd, met uitzondering van Ereleden/Leden van Verdienste. Zij mogen maximaal drie termijnen van drie jaar als afgevaardigde zitting hebben.

Hans van Erven ontbreekt op deze foto.

Supportersvertegenwoordigers

Mevr. Barbara Buster (per 24 februari 2016)
Dhr. Fons de Kok (per 8 augustus 2018)
Dhr. Sjors Jonkers (per 14 december 2016)
Dhr. Wim Vos (per 1 oktober 2014)

Amateurvereniging Willem II

Dhr. Hans van Erven (per 19 december 2018)
Dhr. René Wesdorp (per 10 juni 2015)

Sponsors Willem II

Dhr. Jacques de Kort (per 8 juni 2016)
Dhr. Gerard van Laarhoven (per 10 oktober 2012)
Dhr. Frans Nabbe (per 1 december 2013)

Oude Glorie Willem II

Dhr. Kees Govers (per 18 februari 2014)
Dhr. Robert Hoofs (per 14 december 2016)
Dhr. Corné Hutten (per 14 december 2016)

Vrijwilligers Willem II

Dhr. Enrico van den Elshout (per 23 oktober 2017)
Dhr. Ruben Franken (per 23 oktober 2017)
Dhr. Henk van Meel (per 23 oktober 2017)

Ereleden / Leden van Verdienste

Dhr. Berrie Embregts (per 1 december 2010)
Dhr. Rinus Versluis (per 1 december 2010)
Dhr. Marc Willems (per 13 juni 2018)